HomepageAbout usProductsCatalogue 2011ContactWrite to us[HRVATSKI] 
PRODUCTS - PVC DECORATIVE PANELS


Kompletan naš katalog panela možete preuzeti u izborniku iznad (Katalog 2011).


HR-8-VFZ
HR-C-BL
HR-8-FAC
PP HR-4-FAC
HR-6-VP
HR-6-NB
PP HR-3-NB
HR-6-FB-FS
HR-8-NB
HR-4-VC
PP HR-2-VC
HR-8-BL-U
HR-8-VZ-L
KA-6-VP
KA-6-GL
KA-C-BL
KA-6-BL-U
PP KA-3-BL-U
KA-6-NB
KA-4-VZ
KA-6-FAC
PP KA-3-FAC
CR-3-VP
CR-5-BL
CR-3-OB-FC
CR-3-FAZ
PP CR-2-FAZ
CR-3-BL
CR-3-VFP
CR-3-BL-LUK
PP CR-2-BL-LUK
CR-3-FB-FS
CR-3-NB
CR-1-NB
PP CR-1-NB
CR-3-GL
CR-5-FB-FK-L
PP CR-3-FB-FK-L
IL-1-VFP
IL-1-NB
IL-1-FB-FK
PP IL-1-FB-FK
IL-1-VZ
IL-1-BL
PP IL-1-BL
VU-2-FB-FZ
VU-2-NB
VU-2-GL
VU-2-BL
PP VU-1-BL
VU-2-VP
VU-2-FAC
VU-2-FAŽ-S
PP VU-1-FAŽ-S
OK-VFZ
OK-NB
OK-FAŽ
OK-BL
PP VU-1-BL
OK-FB-FC
OK-PJ-M
OK-VP
PP VU-1-VP
LI-3V-FB-FC
LI-3V-FAP
LI-3V-OB-FK
LI-2V-BL
PP IL-1-BL
LI-3V-GL
LI-3M-BL
LI-3V-NB
PP IL-1-NB
NE-6-VP
NE-6-BL
NE-6-FAZ
NE-4-GL
PP NE-2-GL
NE-P
NE-10-NB
NE-6-VS
PP NE-3-VS
VI-V-FB-FP
VI-V-TB-FK
VI-M-FAŽ
VI-V-BL
VI-V-PJ-M
VI-M-BL
VI-V-VC
PP VU-1-VC
SO-3-OB-FS
SO-3-FAB
SO-1-NB
SO-3-NB
PP SO-2-NB
SO-3-VZ
SO-3-BL
SO-3-FB-FK
PP SO-2-FB-FK
DU-2-TB-FS
DU-2-PJ-M
DU-2-FAŽ
DU-2-BL
PP DU-2-BL
DU-1-VC
DU-2-VZ
DU-2-FB-FK
PP DU-2-FB-FK
KO-4-FAŽ
KO-2-FAP
KO-P
KO-6-GL
PP KO-3-GL
KO-4-BL
KO-4-VZ
KO-4-NB
PP KO-2-NB
CI-2-TB-FS
CI-2-VZ
CI-2-FAP
PP VU-1-FAP
CI-P
CI-2-NB
PP VU-1-NB
MO-2-FB-FP
MO-2-VS
MO-P
MO-2-NB MO-2-
PP IL-1-NB
MO-2-FAZ
MO-2-VR
MO-2-GL
PP IL-1-GL
GR-3-NB
GR-1-VSP
GR-2-FAZ
GR-1-NB
GR-1-FAB
GR-P
GR-1-PJ-M
PO-V-TB-FZ
PO-V-PJ-M
PO-M-BL
PO-V-VFC
PP IL-1-VFC
PO-V-OB-FK
PO-M-NB
PO-V-BL
PP IL-1-BL
SA-VFC
SA-WP
PP IZ WP
SA-PJ-M
SA-FB-FP
PP IZ-FB-FP
SA-NB
SA-FAZ
PP IZ-FAZ
SA-VZ
IZ-3-VC
IZ-3-VFZ
IZ-2M-VP
IZ-3-NB
PP IZ-NB
IZ-C-FAC
IZ-P
IZ-3-FAP
PP IZ-FAP
DO-2-FB-FS
DO-P
DO-2-NB
DO-2-FAB
PP IZ-FABo
DO-2-WZ
DO-2-PJ-M
DO-2-WP
PP IZ-WP
BO-2-VFZ
BO-2-VS
BO-2-PJ-M
BO-2-FB-FP
PP IZ-FB-FP
BO-2-NB
BO-2-WP
BO-2-FAB
PP IZ-FAB
KLJ-3-FAC
KLJ-3-NB
KLJ-3-VFZ
KLJ-3-VS
PP IZ-VS
KLJ-3-PJ-M
KLJ-P
KLJ-2-FAZ
PP IZ-FAZz
ZA-3V-FAB
ZA-3V-NB
ZA-P
ZA 3V-VP
PP IZ-VP
ZA-3V-VFZ
ZA-2M-GL
ZA-1V-SL
PP IZ-SL
VU-1-VFZ
VU-1-BL
VU-1-NB
VU-1-GL
PP VU-1-GL
VU-1-FB-FK
VU-1-P
VU-1-VC
PP VU-1-VC
PR-7-SL
PR-9-NB
PR-P
PR-7-FAB
PR-5-FAZ
PP NE-3-FAZ
PR-3-BL
PP NE-2-BL
UG-6-VK
UG-6-SL
UG-6-NB
UG-1V-VC UG-1V-VC
PP IZ-VC
UG-5M-BL
UG-5M-NB
UG-3M-FAZ
PP NE-3-FAZ
LJU-PJ-M
LJU-NB
LJU-VP
PP VU-1-VP
LJU-FAC
LJU-BL
PP VU-1-BL
VIR-3-VFP
VIR-4-NB
VIR-4-PJ-M
VIR-4-SL
VIR-2-FAC
VA-2-FAZ
VA-3-NB
VA-3-BL
VA-4-FAZ
VA-5-NB
IV-FB-FC
IV-FAB
IV-WP
PP IZ-WP
IV-BL
IV-NB
PP IZ-NB
MA-3-FAP
MA-3-VZ
MA-3-NB
MA-3-BL
MA-3-VFC
MA-3-GL
MA-3-FB-FS
IN-SA-PJ
IN-SA-FAZ
IN-DO-2-FAB
IN-BO-2-FAZ
IN-DUL-FAC
IN-PP IZ-PJ
IN-MA-3-FAP
IN-MA-3-NB
IN-RI-4-FAP
IN-IV-FAB
IN-VA-5-NB
IN-VIR-4-FAZ
IN-NE-5-NB
IN-SA-ST
IN-NE-3-FAZ
IN-VE-3-FAB
IN-PP VE-3-FAB
IN-SA-FAC
IN-DUL-NB
IN-RI-4-NB
IN-IV-FAC
IN-SA-FAZ
IN-VE-3-FAZ
IN-DUL-FAB
IN-VE-3-NB


Napomena: fotografije panela mogu odstupati u detaljima od realnog izgleda!


 
PAVKOVIĆ PANELI d.o.o. Široki Brijeg • Tel.: +387 (0)39 705-602 • Fax.: +387 (0)39 705-618

Copyright © PAVKOVIĆ PANELI d.o.o. Široki Brijeg • Web by MARIVA.NET